Trippelfeest

Maandag jongstleden was het tijd voor een activiteit waar het hart van iedere Braquer een slagje harder van gaat kloppen, juist ja de Plato ALV! Hoewel iedere Braquer, Grind was moe en zou de Plato Wissel ALV XXL missen. Niet alleen zou the BFC terugkeren naar het dispuut, maar als klap op de vuurpijl zou hij vervangen worden door de Heldiale WC-borstel. 

Voor het zover was werd de avond gevuld met knotsgekke activiteiten. Zo was er een lilliputter ingehuurd die niet boven het katheder uitkwam, werd er te hard of te zacht in de microfoon getetterd en mocht Dhr. Molenaar nog een laatste keer uitleggen wat nou precies de bedoeling was van de RVA. 

Toen was het moment eindelijk daar: na een aandoenlijke speech werd Quinten gedechargeerd en Marc geïnstalleerd als voorzitter van de vereniging, dubbel feest dus. De oplettende lezer heeft aan de titel kunnen zien dat het niet dubbel feest was, maar zelfs trippel feest. Dit omdat het, na klokslag twaalf uur, de tweeëndertigste verjaardag was van het meest Heldiale dispuut. Quinten welkom terug, Marc succes aankomend jaar en Helden gefeliciteerd!

“Ik zie Quinten nog altijd als mijn mongolische neefje”