LAB

Les Anciennes Braque, ook wel LAB genoemd , is de oud-leden vereniging der T.H.D Braque. Al sinds 1990 is Braque een hechte club die veel waarde aan tradities hecht. Daarom is het zo belangrijk voor ons om een goede band met onze oud-leden te onderhouden. Bij Braque weten we dat de kennis en het netwerk van afgezwaaide leden van onschatbare waarde is. Van deze mogelijkheden om onszelf en het dispuut te verrijken maken we dan ook graag gebruik. In onze studententijd, maar ook in het traject wat daar op volgt.

Bij Braque houdt het niet op wanneer men afstudeert. Neen, integendeel. Lid ben je immers niet voor even, lid ben je voor het leven. LAB telt dan ook een groot ledenaantal dat elk jaar weer groeit met afgestudeerde Braquers, die nog steeds erg betrokken zijn bij het reilen en zeilen van het heldiale dispuut. Zo is er binnen Plato geen enkel dispuut dat zijn oud-leden nog zo frequent spreekt en ziet op talloze jaarlijkse activiteiten zoals een Dies Natalis en de Nieuwjaarsborrel, om maar enkele te benoemen. Zelf komt LAB ook meermalen per jaar bij elkaar, om terug te kijken op hun eigen tijd in het studerende leven, en elkaar weer te zien.

BDF7034-1024x684
IMG-20160912-WA0027