Hoera! Onze Roel is geslaagd!

*** Op donderdag 3 juli jongstleden heeft zich een even zowel merkwaardig als onverwacht schouwspel afgespeeld op het schoolplein van basisschool “de Fontys” te Tilburg. Tegen de klok van 15.30u, maar dan toch nog drie kwartier later kon Roel van der Maat, beter bekend als “The Banker”, namelijk de felicitaties in ontvangst nemen vanwege het behalen van zijn Speco diploma.

Met een snelheid waar Klooi Worst trots op zou zijn zwoegde Roel zich in drie jaar door de zware Speco-materie heen en kan nu vol trots zijn boekentas aan de vlag hangen en zijn naam op straat stoepkrijten. Na twee dagen zonder slaap en eten mocht Roel, op van de zenuwen, zijn spreekbeurt gaan houden voor de hoofdmeester. Na uren van spanning kwam van der Maat smijtend met zijn schriftjes en schreeuwend als een hooligan de hal in gerend met een keurige 6 in de pocket.

Krijgt u ook al spontaan dorst van het vooruitzicht van een feestje op kosten van Hans van der Maat? Juicht u alstublieft niet te vroeg, Roel zal zich namelijk nog gaan laven aan een 8e poging om toch een papiertje te bemachtigen op de Uni. Roel, toch maar gefeliciteerd met je diploma en zorg dat die liters gefinancierd bier er snel aan komen!