Dies 2011

Na de dies op 6 September op bijzonder fraaie wijze te hebben ingeluid, mocht een passende viering met de mannen die het allemaal mogelijk hebben gemaakt uiteraard niet ontbreken. En zo geschiedde.

Zaterdag 10 September, 13.00u stipt, verzamelt zich een meer dan schappelijk aantal Helden van uiteenlopende leeftijden bij café Slagroom, alwaar meteen de eerste cilinders gouden vocht besteld worden. Lekker in de zon, op het terras. Gezien de ruime personeelsbezetting van de Slagroom konden we wel wachten tot zelfs de heeren Adriaans en Beeksma een ons zouden wegen, alvorens er voor het eerst genipt kon worden.

Na een hapje en een drankje mogen we eindelijk beginnen aan een middagactiviteit van jewelste; een heuse pot Streetgolf! De organisatie bezorgde ons een delicate mix van LAB’ers en Braquers per team, waaronder tien man eersteklas golfers. Dat techniek bij golf op straat geen vereiste is bleek, want het eeuwenoud devies ‘lange halen, gauw thuis’ ging ook hier op. Golfen dwars door het stadscentrum op een drukke zaterdagmiddag is overigens niet aan te raden, aldus een boze parkeerwachter, een volle bus invaliden, talloos voetvolk en een man op leeftijd die een bal op zijn kruin mocht verwelkomen. Toch kon er maar 1 koppel winnen, en zo mochten heeren van Veen en Groenhuijsen hun welverdiende mooie fles wijn bocht ophalen.

Na dit pandemonium van plezier rukt de groep uit naar Burgemeester Jansen, alwaar ons een bierproeverij te wachten stond. Gelukkig werd deze activiteit voorzien van het nodig vermaak in de vorm van speeches en uitreikingen, en een nauwkeurige geschiedenisles over de oprichtingsdatum van T.H.D. Braque  door niemand minder dan de Praeses LAB.

  

Traditiegetrouw werd de dag afgesloten met een stevige maaltijd bij ome Frank, die speciaal voor ons een halve legbatterij aan pluimvee had laten slachten, opdat niemand met een lege maag richting huis zou vertrekken. Al met al kon men met een riante lach op het gelaat terugkijken op wederom een geslaagde dies!

 

Het was in 1989…